От страницата
на завършилите
:
Клубове
Търсене
Дарения

Комуникации:
Facebook
LinkedIn
Twitter

От спонсорите:
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА PELSA - PLOVDIV - 24.11.2014
Ивайло Василев
2014-10-27

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ -

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ «Клуб на завършилите Английска езикова гимназия - Пловдив» - гр.Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, и 18 (1) от Устава на Сдружението, свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 24.11.2014 г. в 18.00 часа в лекционната зала на Народна библиотека «Иван Вазов» в Пловдив, ул. "Авксентий Велешки № 17 при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :

1. Приемане на нови членове в Сдружение «Клуб на завършилите Английска езикова гимназия - Пловдив», (съкращение: ПЕЛСА Клуб - Пловдив)
2. Представяне на Проекта на Пелса Клуб - Пловдив за насрещно финансиране от ФРГИ ( Фондация „Рабтилница за граждански инициативи”)
3. Представяне на идеята и мотивите за учредяване на Фондация ПЕЛСА в обществена полза съвместно с други алумни клубове на гимназията.
4. Гласуване на предложение за участие в учредяване на Фондация ПЕЛСА
5. Други

При липса на кворум събрание ще се проведе на същата дата и място от 19 часа.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на Сдружението всеки работен ден от 10 до 14ч на адрес - гр. Пловдив, "Опълченска" 1, офис "Авива" при Илиана Леви - член на УС.

24.10.2014 г.

гр. Пловдив Председател на УС на Сдружението
Здравко Тошев


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА PELSA - PLOVDIV - 05.06.2014
Ивайло Василев
2014-05-09

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ -

«Клуб на завършилите Английска езикова гимназия - Пловдив» Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ «Клуб на завършилите Английска езикова гимназия -Пловдив» - гр.Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и във връзка с разпоредбата на чл.18 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на 05.06.2014 г. в 18.00 часа в лекционната сграда на Народна Библиотека „Иван Вазов”, ул. Авксентий Велешки 17.

За повече информация, моля посетете нашата Фейсбук страница


2014 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute
Ивайло Писков
2014-02-11

The U.S. Embassy in Sofia is now seeking applications for the 2014 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute, a fantastic (and very competitive) exchange program for young Americans and Europeans. The Institute will take place in the United States from June 28-July 26, 2014. The Institute intends to foster relationships among younger generations of Europeans and Americans to promote awareness of shared values in light of the global challenges of the 21st Century. The cost of the program will be paid by the U.S. government.


The Institute will enable teenagers ages 16-18 to participate in an intensive, four-week exchange program that focuses on the global issues facing European and American youth on both sides of the Atlantic Ocean. Students will participate in a variety of activities such as training sessions, workshops, community-based programs, study tours, and cultural events. Participants will work together to prepare joint projects that present and promote the stated goals and objectives of the Institute.


For more information, eligibility requirements, and an application form, please visit: http://bulgaria.usembassy.gov/event_02062014a2.html


Тазгодишният приз за млад преводач на ЕС отива в Пловдив
Ивайло Василев
2014-02-06

Лора Стоянова от Езикова гимназия „Пловдив“ е българският победител в ежегодния конкурс на Европейската комисия „Juvenes Translatores“. Със своя превод от немски на български език тя изпревари 79 свои връстници от България и заслужeно се присъедини към останалите 27 победители – по един от всяка държава членка на ЕС.

източник


Програма за обучение в US и UK
Ивайло Писков
2013-11-13

ASSIST е програма за обмяна на ученици, която в момента набира кандидати за следващата 2014/2015 учебна година. Програмата осигурява 1 година обучение в престижни училища в САЩ и Великобритания. Желаещите трябва да са в 10ти клас в момента. Повече информация отностно кандидастването, изискванията и условията на програмата ще намерите на: http://bulra.org/?page_id=286&lang=bg и www.assist-inc.org.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 
 
Вашата реклама тук!
Пишете ни

www.uchenicheskaborsapld.webnode.com

Дарения за ЕГ "Пловдив"

По банкова сметка

Юробанк И ЕФ Джи България
BIC
BPBIBGSF
IBAN
BG07BPBI79243185491900

Онлайн


От нашите спонсори:

В момента по страницата лазят:

Последните 5 регистрирани:
Atanaska  Velichkova
Denitsa  Dobreva
Силвия  Павлова
Димитър  Тодоров
Nevena  Panekova
общо регистрирани 5714

Забравена парола:
Генериране на нова парола
 
 
Днес да почерпят: Лидия  Христева :  Галина  Георгиева :  Любомир  Куцилев :  Ирина  Стефанова :  Диана  Тюрдичева :  Юли  Алексиев :  Петранка  Kelly :  Атанаска  Дончева :  Станка  Язова-Хаджиева :  Ана  Хаджиниколова :  Юли  Алексиев :  Иван  Павлов : 
 
  Разработка и поддръжка - Иван Енев, ienev at abv.bg и Ивайло Писков, ivo at piskov.net
Copyright © 2010 PELSA, Inc. All rights reserved.